Bitirme Çalışması Dersi Poster Sunumları (17.05.2017)

17.05.2017 tarihinde Bitirme Çalışması Dersi (GIDA416) kapsamında son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen poster sunumu programında ödüllendirilen öğrenciler ve ilgili fotoğraflar aşağıda sunulmuştur.

 

  • Araştırma Kategorisinde En İyi Tez Çalışması:

 

Sütün homojenizasyonunun kefirin fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi

Eray ÇAVANA, Gülsüm ÖZ, Şener ERDAL ve Ümit ÖZMEN

Danışman: Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN

 

  • Deneme Kategorisinde En İyi Tez Çalışması:

 

Hayvan beslenmesi ile sütün bileşimi arasındaki ilişkiler ve sütün işlenmesi üzerine etkileri

Çiğdem ŞAHİN

Danışman: Prof. Dr. Muharrem CERTEL

 

  • Araştırma Kategorisinde En İyi Poster Çalışması: 

 

Yeşil çayda fenolik ve flavonoid tayini

Hasan AKDEPE ve Hatice İZMİRLİ

Danışman: Prof. Dr. Feramuz ÖZDEMİR

 

  • Deneme Kategorisinde En İyi Poster Çalışması:

 

Otellerde gıda güvenliği ve uygulamaları

Gözde İŞKAL

Danışman: Doç. Dr. Mustafa ERBAŞ

 

0

Misyon

Bölümümüzün öğrencilerine kazandırdığı nitelikli eğitim ve öğretim, teknik beceri, araştırma alışkanlığı ve akademik bilgi ile ülkemiz gıda sektörünün gelişmesini sağlayacak ve gıda mühendisliği alanında sektör ve üniversiteler ile birlikte nitelikli ve özgün akademik çalışmalar yapacak fertler yetiştirerek ülkemizin her yönden gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca dünya çapında gelişen modern teknolojileri yakından takip eden, sanayi-üniversite işbirliğini sağlamış, yetiştirdiği gıda mühendisleri ile ülkemizin gıda alanındaki ihtiyaçlarına katkı sağlayan ve toplumu bu alanda yönlendiren, problemleri analiz ederek bilimsel çözümler üreten, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, modern, araştırmacı, nitelikli hizmet veren, alanında uzman bireyler yetiştiren ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir araştırma kurumu olmaktır.

Vizyon

Ülkemiz gıda sektörünün lider kadrosunu oluşturacak, etkin ve yetkin araştırma becerisine sahip olan ve konusunda yenilikçi bilgiye ulaşmayı hedefleyen, gıda sektöründeki sorunlara modern bir yaklaşımla çözüm üreten, gıda sektörünün iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik fizibilite çalışmaları yapabilen, dünya çapında öğretilen bilgiye ve beceriye sahip olan, mesleğini ve ülkesini seven, dürüst, mesleki etiğe sahip aydın Gıda Mühendisleri yetiştirmek, bununla beraber yapılan bilimsel çalışmalarla da ülkemizde olduğu kadar dünya çapındaki üniversitelerle yarışabilecek akademik seviyeyi yakalamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, ANTALYA
gida@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 310 65 68
Tel: 0 242 227 45 64
Translate »